<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

lördag, januari 01, 2005

kaffe + anka = sant

Firar årets första eftermiddag med att laga kaffemarinerad anka med ugnsrostade rotfrukter hemma hos Pär. Ankan smälte i munnen och jag kände mig hemskt nöjd. För fyra portioner behövs:

5 dl starkt kaffe
2 chilifrukter
5 cm färsk ingefära
2 kanelstänger
1 msk gröna kardemummafrön
1/2 dl farinsocker
2 ankbröst (800 g)

Brygg kaffet. Kärna ur chilifrukterna och skär dem i skivor. Skär
ingefäran i mindre bitar. Lägg alla ingredienserna i kaffet och koka samma
i 10 minuter. Låt svalna.

Snitta ankans fettlager. Lägg ankbrösten i marinad över natten i kylskåpet. Grilla ankan i en torr och het stekpanna med fettet nedåt. Stek ankan tre minuter på varje sida. Lägg ankbrösten i en ugnsfast form och efterstek i ugnen tills innertemperaturen är 56 grader. Använd en stektermometer. Låt ankbrösten vila tio minuter invirade i folie innan de serveras.