<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tisdag, mars 07, 2006

stjärnföljetongen

Sverige har förlorat sin äldsta stjärna genom tappet av Wedholms Fisk.
I övrig har detta hänt:

Ny trestjärna:
La Pergola, Rom, Italien

Nya tvåstjärnor:
Senderens, Paris, Frankrike
Table de Joël Robuchon, Paris, Frankrike

Gått från två till en:
Ensemble, Köpenhamn, Danmark
Tour d’Argent, Paris, Frankrike
Thornton’s, Dublin, Irland
La Rive, Amsterdam, Holland

Från en stjärna till ingen i Norden:
Pierre André, Köpenhamn
Bon Lloc, Stockholm, Sverige (nedlagd)
Wedholms fisk, Stockholm, Sverige

Och därmed är ställningen i närområdet...

Två stjärnor:
Oslo: Bagatelle
Helsingfors: Chez dominique
Stockholm:Edsbacka Krog

En stjärna:
Köpenhamn: Ensemble (tappade en), Era Ora, Formel B, Godt, Kokkeriet (ny), Kommandanten, Kong Hans Kaelder, Noma, Rasmus Oubaek, The Paul,
Oslo: Le Canard, Spisestedet Feinschmecker, Statholdergaarden,
Helsingfors: G.W. Sundmans, George,
Stockholm: Fredsgatan 12, Lux Stockholm, Mistral, Operakällaren,
Göteborg: 28+, Basement, Fond, Sjömagasinet,

Bib (=bra mat till hyfsade priser):
Köpenhamn: Amalie, Famo (ny), Kanalen, Le Sommelier, Luns (ny), M/S Amerika
Oslo:restauranteik
Helsingfors: Lyon, Safka, Serata,
Stockholm: Bistro Edsbacka, Den Gyldene Freden, Fjäderholmarnas Krog, KB, Restaurangen, Rolfs kök (ny), Sjöpaviljongen
Göteborg: La Cucina Italiana, Tvåkanten

Sturehof i Stockholm har tappat sin Bib.