<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

fredag, maj 26, 2006

5 saker jag lärde mig under Gulddrakeutdelningen:

Vinnarna i klass Krog Gourmet/Lyx: Esperanto kommer på nya recept när de är "sjukt packade på Hard Rock Café efter 10 öl och några fernett".

Krögarparet som driver krogen Döden i grytan, vinnare i klassen Krog Mellan, ville først kalla restaurangen "När lammen tystnar".

Framgångskonceptet för Krog Budget-vinnarna, Caffè Nero, är kostsamt. "Kliva upp 4.30 på morgonen och gå och lägg dig 00.30 på natten."
Nå mina kära vänner i it-branschen, vill ni fortfarande säga upp er och starta ett café?

På stans älsklingsplats, Marie Laveau, tävlade i dubbla kategorier och vann bästa bar. Själv har jag aldrig varit där, men det kanske börjar bli dags nu. Om inte annat så i rent allmänbildingssyfte. Tydligen har de tatuerade bartenders.

Cafépriset vanns av Nitty Gritty Café. Jag är lite nyfiken på stället som påstår sig ha goda BLT:s och vägrar servera pastasallader. Men två gånger har jag nu gått Krukmakargatan ner i jakt på butiken utan att hitta den. Nu börjar jag tro att Nitty Gritty är något påhittat av På Stan. Hm... jag kanske är något på spåret.