<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d1466902939096676758', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

måndag, juni 12, 2006

på Göteborgspromenad

Jag promenerade i Haga i helgen, Göteborgsstadsdelen. Det har hänt en massa sedan sist. Kanske för att sist alltid är alltför länge sedan. Nu när jag pendlar mellan Malmö och Stockholm försummar jag min älsklingsstad Göteborg en del. Å andra sidan väntar överraskningar runt varje hörn.
På Prinsgatan (som snarare ligger i Annedal än i Haga) hade det öppnat en riktigt bra italiensk espressobar: Bar Italia. Stiliga baristas och delvis stilig inredning, även om jag är lite kluven till vespan. (pun not intended). Frukost för 50 kronor måste beskrivas som ett fynd; valfri kaffedryck, grillad macka och persikojuice med skummande vaniljig yta.
Haga_Nygata är full med butiker av varierande kvalité. Chokladbutiken Summerbird tillhör dem som är värda ett besök. Det finns något väldigt vilsamt över en chokladbutik där alla förpackningar är vita. Jag återkommer när jag provat chokladen. Roligaste upptäckten var cylinderformade mineralvattenflaskor.

Olivolja etc, också det på Haga Nygata, är nytt sedan sist. Snyggt och roligt, men jag är så tveksam till temabutiker. De andas presentinköp som ingen egentligen behöver, lite i stil med bestick med frukthandtag (kiwikvartar, druvklasar eller smultron på strå). Nu såg jag inget fullt så gräsligt i butiken, men däremot gott om saker som jag hoppas att ingen köper till mig, låt säga, när jag har namnsdag om två veckor...