<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tisdag, maj 31, 2005

hur blev det så här?

tis: 1540 till Malmö för att åter igen hyra ut min lägenhet
ons: Malmö, hinner ta ett varv på Möllevången och handla Lutenica-sås på Malmö Kötthandel
tor: 910 flyg till Oslo för att delta i konferens med svenska och norska matjournalist. Hoppas jag förstår tillräckligt.
fre: Oslo, anländer Sto 1630
lör: 1300 åker med egen bil till Motala för att festa (fråga inte). Kanske hinner jag se en kanalbåt.
sön återvänder till Sto, förhoppningsvis lagom till kyrkobesök kl 18
mån:ledig. Stiger upp tidigt för att flyga segelflyg i Enköping
tis: vägrar prata med folk och går hem och tvättar
ons: fest på jobbet på kvällen, inkl dansuppträdande (fråga inte)
tors: sommarfest med jobbet, inkl dansuppträdande (fråga inte)
fre: åker till gbg
lör: hänger med vänner
sön: hänger med familjen
mån: i Gbg fortfarande, proväter på olika nya restauranger
tis: i Gbg, gör reportage från Heaven 23 och Gunnebo Slott
on: gör reportaget från Basement, återvänder till Sto 1920
tor: utflykt med jobbet till en ö någonstans
fre: jobbar, åker upp till Dalarna
lör: bröllop i dalarna (presenten är köpt)
sön: kvar i dalarna
mån: förhoppningsvis semester i Dalarna
tis: åter på jobbet och funderar på var jag ska fira midsommar